#back(back, left, 0)
* WAG [#l17dd7dc]
* WAG [#t11f00f0]
// TagHeadEdit
#set_tags(アーティスト,作W)
// /TagHeadEdit
-[[Just wanna be]]
**CD [#nddfe90a]
**CD [#zd81f653]
#show_tags(WAG/CD)

// TagFootEdit
// /TagFootEdit

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS