#back(back, left, 0)
* ゆず [#ge5d9d1a]
* ゆず [#md283541]
// TagHeadEdit
#set_tags(アーティスト,作ゆ)
// /TagHeadEdit
-[[くず星]]
-[[はるか]]
-[[イロトリドリ]]
-[[ウソっぱち]]
-[[ルルル]]
-[[逢いたい]]
-[[桜会 (Album Version)]]
-[[心の音]]
-[[贈る詩]]
-[[命果てるまで]]
-[[明日天気になぁれ]]
-[[旅立ちのナンバー]]
**CD [#fbc9a982]
**CD [#b681c98b]
#show_tags(ゆず/CD)

// TagFootEdit
// /TagFootEdit

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS