#back(back, left, 0)
* Endless Story [#j97ada52]
* Endless Story [#vb0403e6]
// TagHeadEdit
#set_tags(CD,田村ゆかり/CD)
#amazon(B005DCWJ6S,300)
アーティスト:[[田村ゆかり>tag/田村ゆかり]]
***CD紹介 [#iaae7cd1]
-田村ゆかり20枚目のシングル
-TVアニメ『C3 -シーキューブ-』前期OPテーマ「Endless Story」を含む全三曲
-発売日:2011年10月12日

||Track Name|
|01|[[Endless Story]]|
|02|[[Rainy Rainy Sunday]]|
|03|[[太陽のイヴ]]|
// /TagHeadEdit
-[[Endless Story]]
-[[Rainy Rainy Sunday]]
-[[太陽のイヴ]]

// TagFootEdit
// /TagFootEdit

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS